Ladataan multimediaa

Vuoden yritys

Vuoden yritys –kategoriaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kategoriaan osallistuvat automaattisesti kaikki yritykset, jotka ovat mukana vähintään kolmessa kilpailuun ilmoitetussa työssä.

Paras kuluttajille suunnattu verkkopalvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa kaupallisten ja ei-kaupallisten organisaatioiden kuluttajille suunnattuja verkkopalveluita kuten yritys- ja brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluita, jne. Kategoriaan ei voi ilmoittaa mobiiliapplikaatioita.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

10%
Luova idea
40%
Strategia
30%
Toteutus
20%
Tulokset

Paras B2B-verkkopalvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B2B-käyttöön tarkoitettuja verkkopalveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot. Kategoriaan ei voi ilmoittaa mobiiliapplikaatioita.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

10%
Luova idea
40%
Strategia
30%
Toteutus
20%
Tulokset

Paras design

Kategoriaan voi ilmoittaa kaupallisia ja ei-kaupallisia verkko- ja mobiilitoteutuksia, joissa on designin avulla tuotettu lisäarvoa ja luotu kilpailuetua.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

40%
Luova idea
10%
Strategia
40%
Toteutus
10%
Tulokset

Paras toteutus Uusi kategoria

Kategoriassa etsitään verkkoon suunniteltuja tai verkkoa hyödyntäviä tuotantoarvoiltaan poikkeuksellisia töitä. Töitä, joissa pienimmätkin tuotannolliset yksityiskohdat on hiottu loppuun asti. Työt voivat olla esimerkiksi sivustoja, kampanjoita, verkkomainoksia tai ensisijaisesti mobiilikäyttöön suunniteltuja palveluita.

Työn esittelysivulla on hyvä nostaa esiin tuotannollisia huippukohtia sekä yleisestikin keskittyä viestimään työstä tuotannollisesta näkökulmasta.

0%
Luova idea
0%
Strategia
100%
Toteutus
0%
Tulokset

Paras sosiaalisen median kampanja

Kategoria on tarkoitettu sosiaalisessa mediassa toteutetuille tai sosiaalista mediaa vahvasti hyödyntäneille digitaalisille kampanjoille. Kampanja voi olla luonteeltaan B2C- tai B2B-kampanja.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

30%
Luova idea
20%
Strategia
20%
Toteutus
30%
Tulokset

Paras sosiaalisen median presenssi

Kategoriassa etsitään yrityksiä, organisaatioita tai brändejä, jotka ovat osanneet hyödyntää luovasti ja tuloksekkaasti sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia osana jokapäiväistä viestintää ja tekemistä. Somepresenssi voi sisältää jatkuvan tekemisen lisäksi myös sosiaaliseen mediaan toteutettuja kampanjoita.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

20%
Luova idea
20%
Strategia
30%
Toteutus
30%
Tulokset

Paras UX-design

Kategoriaan voi ilmoittaa mobiili- ja verkkopalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemukseen. Toivomme osallistuvien yritysten avaavan suunnittelun taustoja mahdollisuuksien mukaan, muun muassa dokumentoimalla mahdollisia käyttäjätutkimuksia, mittausdatan hyödyntämista, jne.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

20%
Luova idea
20%
Strategia
40%
Toteutus
20%
Tulokset

Paras mobiilipalvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa mobiilisovelluksia (ei kuitenkaan mobiilipelejä) ja mobiilisivustoja mukaan lukien responsiivisiksi suunnitellut palvelut.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

20%
Luova idea
30%
Strategia
30%
Toteutus
20%
Tulokset

Paras digitaalinen sisältömarkkinointi

Kategoriaan voi ilmoittaa yritysten, organisaatioiden ja brändien tuottamaa digitaalista sisältöä omiin tai maksullisiin kanaviin. Työn esittelysivulta tulee käydä ilmi käytetyt kanavat - omia kanavia ja orgaanista näkyvyyttä painotetaan suhteessa maksettuun näkyvyyteen. Tuomaroinnissa painotetaan myös toiminnan suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

20%
Luova idea
20%
Strategia
30%
Toteutus
30%
Tulokset

Paras verkkokampanja

Kategoria on tarkoitettu oivaltaville ja tuloksellisille digitaalisille kampanjoille. Kampanjat voivat sisältää useita elementtejä kuten verkkomainoksia, kampanjasivuja, viraalielementtejä, jne. Kampanjaan voi kuulua ei-digitaalisia elementtejä tukemassa digiin nojaavaa ydinideaa. Kategoriaan voi ilmoittaa niin kuluttajille kuin B2B-kohderyhmällekin tarkoitettuja kampanjoita.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

30%
Luova idea
20%
Strategia
20%
Toteutus
30%
Tulokset

Paras verkkomainos

Kategoriaan voi ilmoittaa yksittäisiä verkkomainoksia tai useammasta verkkomainoksesta muodostuvan kampanjakokonaisuuden. Kategoriaan voi ilmoittaa myös ensisijaisesti verkkokäyttöön suunniteltuja videomainoksia. Kategoria on tarkoitettu maksetussa mediassa pyörineille toteutuksille. Myös tableteille ja mobiiliin suunnitellut mainokset kuuluvat tähän kategoriaan.

Kategorian rajausta on muutettu viime vuodesta. Tutustu aiemman rajauksen mukaisiin finalisteihin.

40%
Luova idea
20%
Strategia
20%
Toteutus
20%
Tulokset

Paras digitaalinen ulkomainos

Kategoriaan voi ilmoittaa digitaalisia elementtejä sisältäviä yksittäisiä ulkomainoksia tai useasta ulkomainoksesta muodostuvan kokonaisuuden. Arvioinnissa painotetaan digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä: vuorovaikutteisten elementtien käyttöä sekä dynaamista ja muuttavaa sisältöä.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

40%
Luova idea
20%
Strategia
20%
Toteutus
20%
Tulokset

Paras viraalimainos

Kategoriaan voi ilmoittaa viraalilevitykseen suunniteltuja yksittäisiä toteutuksia kuten kuvia ja videoita tai useasta toteutuksesta muodostuvan kokonaisuuden. Ilmoittautumisesta tulee selvitä levitettiinkö työtä vain viraalisti vai käytettiinkö maksettua mediaa. Kategoriaan voi ilmoittaa myös kuluttajien luomia templatepohjaisia viraalielementtejä, arvostelu kohdistuu kuitenkin aina viraalielementtiin, ei luontimekaniikkaan.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

40%
Luova idea
10%
Strategia
20%
Toteutus
30%
Tulokset

Tuloksellisin kampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa verkko- ja mobiilikampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka kampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brändimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu.

Työn esittelysivulta tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

0%
Luova idea
0%
Strategia
0%
Toteutus
100%
Tulokset

Paras datan käyttö Uusi kategoria

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkoon suunniteltuja dataa selkeästi ja luovasti käyttäviä töitä. Datan käyttö ymmärretään kategoriassa laajasti, se voi liittyä datan keräämiseen, analysointiin, mittaamiseen, tulkintaan tai hyödyntämiseen eri osa-alueilla, esimerkiksi sisällöissä. Tuomaristo keskittyykin erityisesti datan rooliin ja merkitykseen työssä, ei työhön kokonaisuudessaan.

Tässä kategoriassa ei poikkeuksellisesti käytetä painotettuja kriteereitä.

Innovatiivisin digitaalinen palvelu Uusi kategoria

Kategoriaan voi ilmoittaa innovatiivisia verkkopalveluita tai palveluiden itsenäisiä osia. Arvioinnissa keskitytään palvelun tai palvelun osan tuottamaan lisäarvoon ja/tai –merkitykseen käyttäjille. Kategoriaan voi ilmoittaa niin kuluttaja- kuin B2B-töitä. Kategoriaan voi ilmoittaa myös ensisijaisesti mobiilikäyttöön suunniteltuja töitä.

40%
Luova idea
20%
Strategia
20%
Toteutus
20%
Tulokset

Paras integroitu kampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa integroituja kampanjoita, jotka hyödyntävät vähintään kolmea eri mediaa. Joukossa pitää olla digitaalisia toteutuksia merkityksellisessä roolissa. Kampanjoilta odotetaan digin ja offlinen integroinnin saumattomuutta sekä kanavavahvuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä.

Tutustu kategorian finalisteihin viime vuodelta

30%
Luova idea
20%
Strategia
20%
Toteutus
30%
Tulokset