Ladataan multimediaa

Suomalaisuus? Digitaalisuus?

Grand One on tarkoitettu digitaalisen median töille jotka levitetään verkon ylitse ja joita käytetään desktopilla, tabletilla tai älypuhelimella. Tarkemmat kategoriakohtaiset määrittelyt sille millaisia töitä kilpailuun voi lähettää löytyvät Kategoriat-sivulta.

Kilpailuun ilmoitettavan työn tulee olla suunniteltu pääosin Suomessa. Jos työn suunnitteluun on osallistunut ulkomaalaisia yrityksia, kirjaa työn esittelysivulle selkeästi eri yritysten roolit.

Tuotanto on voitu tehdä ulkomailla. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostaa uusi Paras toteutus –kategoria, johon ilmoitetut työt pitää olla myös tuotettu Suomessa.

Ilmoittautumishinnat ja -aikataulu

Työn ilmoittaminen yhteen kategoriaan maksaa 140 euroa, seuraavat kategoriat samalle työlle ovat 70 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

HUOM. Virallinen ilmoittautumisaika päättyy 4. maaliskuuta kello 23.59. Töitä otetaan kuitenkin vastaan 7. maaliskuuta kello 23.59 saakka. Virallisen ilmoittautumisajan jälkeen jätetyistä töistä laskutetaan +50 %.

HUOM. Työlle tehtävän esittelysivun deadline on keskiviikkona 9. maaliskuuta kello 23.59! Esittelysivun lopullinen osoite pitää kuitenkin osata syöttää työtä ilmoitettaessa (eli syötä siis esittelysivun URL vaikka itse sivu tulisi vasta myöhemmin liveksi).

Saman työn ilmoittaminen useampaan kategoriaan

Saman työn voi ilmoittaa useaan kategoriaan. Pienin rajauksin. Rajaukset näkyvät Ilmoita työ –sivun lomakkeessa, joka elää tehtyjen valintojen mukaan.

Työtä ei voi esimerkiksi ilmoittaa verkkopalvelu-sarjoihin (B2B- tai kuluttajille suunnattu) sekä kampanjasarjoihin (esim. Paras kampanja). Työn on oltava jompikumpi, palvelu tai kampanja.

Tuomaritoiminnan helpottamiseksi muutamat kategoriat ovat sellaisia, että niihin ilmoitetut työt eivät voi kilpailla missään muissa kategorioissa. Tällaisiä kategorioita ovat muun muassa Paras digitaalinen ulkomainos ja Paras sosiaalisen median presenssi. Tällä päätöksellä varmistaan, että ko. kategorioiden esittelysivut sisältävät varmasti vain ja ainoastaan ko. kategorian kannalta relevanttia sisältöä (ja näin helpottavat tuomaritoimintaa).

Huomaathan, että tämä ei tarkoita, etteikö esimerkiksi viraalimainos-sarjaan ilmoitettu työ voisi olla osa jotain isompaa kampanjaa, joka ilmoitetaan Paras kampanja –sarjaan.

Vuoden yritys –kategoriaan ei ilmoittauduta erikseen. Kategoriassa kilpailevat automaattisesti kaikki yritykset, jotka ovat mukana vähintään kolmessa kilpailuun ilmoitetussa työssä. Voittajan valitsevat päätuomarit Ida Hakola ja Ilona Hiila yhdessä kategoriatuomaristojen puheenjohtajien kanssa.

Ohjeita ja vinkkejä esittelysivua varten

Jokaiselle kilpailuun ilmoitettavalle työlle pitää laatia esittelysivu. Esittelysivun voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

Jos sama työ kilpailee useammassa kategoriassa (esim. Paras kuluttajille suunnattu palvelu ja Paras design) suosittelemme laatimaan esittelysivut kategoriakohtaisesti. Näin esittelysivulla voi viestiä yksityiskohtaisemmin juuri ko. kategorian tuomaristolle.

Esittelysivulla pitää olla ainakin seuraavat tiedot.

 • Työn nimi
 • Kuvaus työstä ja saaduista tuloksista (lue lisää alta)
 • Linkki itse kilpailutyöhön (selkeästi esillä!)
 • Asiakas
 • Työn suunnittelusta vastanneet yritykset
 • Työn tuotannosta vastanneet yritykset
 • Mediatoimisto (lisää vain jos rooli ollut relevantti työlle)
 • Työn arvioimiseen mahdollisesti tarvittavat testitunnukset

HUOM. Varmistathan, että esittelysivulla on selkeästi viestitty suunnittelussa mukana olleet yritykset ja tuotannossa mukana olleet yritykset. Älä siis pelkästään listaa mukana olleita toimistoja vaan jaoittele toimistot selkeästi em. kategorioihin. Sama toimisto voi tietysti kuulua molempiin kategorioihin.

Työn kuvauksen voit tehdä haluamallasi tavalla. Kuvaus voi olla video tai se voi olla tekstiä ja kuvia.

Pyri vastaamaan työn kuvauksessa kuitenkin ainakin alla oleviin kysymyksiin (samat ovat käytössä myös Vuoden Huippujen digitaalinen markkinointiviestintä –sarjassa, joten jos olet ilmoittanut työsi sinne on sisältö sinulla jo olemassa) sekä kertomaan saavutetuista tuloksista.

 1. Lähtökohdat: Mikä oli toimeksianto tai ongelma joka piti ratkaista?
 2. Luova ratkaisu: Millä idealla tai näkökulmalla toimeksiantoa lähestyttiin?
 3. Toteutus: Millainen on lopullinen toteutus ja miksi siihen päädyttiin?

Jos työ on luonteeltaan sellainen, että linkin tekeminen toiminnalliseen versioon on mahdotonta (esim. reaaliaikaisesti elänyt kampanjan voi olla tällainen) niin kerro tämä selkeästi esittelysivulla ja pyri avaamaan työ ruutukaappausten avulla.

Ilmoittaessasi mobiilityötä kilpailuun, dokumentoi selkeästi kaikki tuomariston tarvitsema tieto (päätelaitevaatimukset, mahdolliset latausohjeet, jne.).

HUOM. Jos esittelysivulla on sisältöä, jota ei voi laittaa julkiseksi, sinulla on mahdollisuus editoida sivua tuomaroinnin jälkeen, ennen töiden julkistusta.

Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sijoittaa työt epäselvissä tapauksissa oikeisiin kategorioihin. Jos työn kategoriaa muutetaan siitä tiedotetaan työn ilmoittanutta tahoa.

Töiden julkistaminen

Kaikki kilpailuun ilmoitettavat työt julkistetaan. Yksittäisen julkistetun työn yhteydessä näytetään työn ilmoittautumisvaiheessa kerätyt perustiedot (työn nimi ja työn ilmoittanut yritys). Ilmoittajalla on julkistuksen yhteydessä mahdollisuus syöttää lisätietoja työhön liittyen (kuva, asiakas, lyhyt kuvaus).

Tuomariston toiminta ja töiden palkitseminen

Jokaisella kategorialla on tuomaristonsa, joka valitsee finalistityöt, mahdolliset kunniamaininnan saajat sekä voittajan. Yksittäisessä tuomaristossa on 4 henkilöä.

Tuomarit eivät saa arvioida edustamansa yrityksen tuotantoja eivätkä töitä joiden suunnitteluun tai tuotantoon he ovat millään tavalla osallistuneet.

Kilpailun päätuomarit vastaavat tuomaritoiminnasta sekä osallistuvat yksittäisten kategorioiden tuomarointiin tarvittaessa (esim. paikkaamalla jääväytyneitä tuomareita).

Tuomarit arvostelevat työt neljällä kriteerillä: luova idea, toteutus, strategia ja tulokset. Kriteerien painoarvo vaihtelee kategoriakohtaisesti. Painoarvot löydät Kategoriat-sivulta.

Jokaisessa kategoriassa palkitaan paras työ. Tuomaristo voi jakaa halutessaan kunniamainintoja.

Koko kilpailun paras työ palkitaan Grand Prix -palkinnolla. Grand Prix’n saajan valitsevat päätuomarit Ida Hakola ja Ilona Hiila.

Palkintogaala järjestetään 12. toukokuuta 2016. Gaalaliput tulevat myyntiin maaliskuussa.